search-bcg

Politika Privatnosti

Politika Privatnosti

Rent a Car Zen Car doo iz Beograda, ulica Antifašističke borbe broj 36 lokal 3, obavezuje se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ova izjava o zaštiti privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo, kako ih čuvamo i prenosimo i kako ih upotrebljavamo. Ako biste želeli da saznate detalje sa kojim ličnim podacima o Vama raspolažemo, molimo obratite nam se na dole navedenim kontaktima.

Neki podaci koje prikupljamo, mogu se smatrati ličnim i štitimo ih u skladu sa Uredbom EU 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Kada objavljujemo izmene u ovoj izjavi o privatnosti, uključićemo datum zadnje izmene izjave. Ako značajno izmenimo izjavu ili način kako upotrebljavamo Vaše lične podatke, obavestićemo Vas tako što ćemo jasno objaviti obaveštenje pre sprovođenja izmene ili neposredno slanjem obaveštenja. Preporučujemo da povremeno pregledate ovu izjavu.

Zašto prikupljamo podatke

Vaše podatke obrađujemo samo u svrhe koje su opravdane našim uslugama. Te podatke obrađujemo poštujući Vaše temeljno pravo na privatnost, uključujući i potrebu za zaštitom ličnog integriteta, privatnog života i uvek pazimo da ne prikupimo podataka više nego što nam je potrebno da Vam isporučimo željenu uslugu. Ako nije drugačije navedeno, mi u Carwizu utvrđujemo svrhu i način prikupljanja Vaših podataka, a u pravnom smislu to bi značilo da delujemo kao „voditelj obrade“ ličnih podataka.

Prikupljamo podatke da bismo mogli:

 • Omogućiti Vam uslugu rezervacije vozila
 • Zaključiti ugovor o najmu vozila i ispostaviti račun
 • Odgovoriti na Vaša pitanja, prigovore i reklamacije
 • Poslati Vam informacije o našim ponudama
Koje podatke prikupljamo
Rezervacija vozila

Ako biste želeli da napravite rezervaciju vozila, lični podaci koji će nam od Vas trebati su npr.: ime, prezime, adresa, telefonski broj i adresa elektronske pošte.

Ugovaranje najma vozila

Nakon što odlučite da od nas iznajmite neko od vozila koje Vam nudimo, potrebno nam je nešto više Vaših ličnih podataka kako bismo mogli zaključiti ugovor o najmu. Ti podaci uključuju npr.:

 • ime i prezime
 • adresa, grad
 • JMBG
 • datum rođenja
 • lična karta /pasoš (broj i rok važenja)
 • broj vozačke dozvole, izdavač i vreme važenja
 • broj telefona
 • e-mail adresa
Pitanje / Reklamacija / Prigovor

Ako nečim niste bili zadovoljni ili biste želeli da prijavite da nešto nije bilo u redu sa vozilom trebaće nam Vaš sledeći podaci:

 • ime i prezime
 • adresa
 • JMBG
 • broj telefona

i druge podatke koje nam dostavite ili koji su potrebni radi postupanja po Vašem pitanju, reklamaciji ili prigovoru.

Kako prikupljamo podatke

Uopšteno, prikupljamo podatke na sledeće načine:

 • Kada zatražite korišćenje naših usluga
 • Kad ih izričito pružite nama, npr. kroz slanje elektronske pošte ili upućivanjem telefonskog poziva
 • Korišćenjem web stranice. ZEN CAR koristi kolačiće, pa na taj način može doći do nekih ličnih podataka.
 • Kroz prijavu na naš newsletter
 • Putem saglasnosti za direktni marketing koja može biti data npr. putem e-maila ili neposredno potpisivanjem obrasca saglasnosti prilikom npr. dolaska u naše poslovnice

Gde god je to moguće informisaćemo Vas o tome koji podaci su nam potrebni, pre nego što počnete sa našim uslugama.

Na našim web stranicama možemo koristiti kolačiće ili druge alate za prikupljanje podataka.

Neke web-lokacije trećih strana mogu nadzirati promet podataka iz naših proizvoda i usluga, kao što su broj klikova i upotrebljeni pojmovi za pretraživanje. Ne pružamo nikakve Vaše lične podatke za ove usluge.

Kako štitimo Vaše podatke

Imamo odgovarajuće mere tehničke i administrativne sigurnosti, kako bismo osigurali da su podaci naših korisnika zaštićeni od neovlašćenog ili slučajnog pristupa, korišćenja, izmene ili gubitka. Preuzete se mere redovno proveravaju i kontinuirano prilagođavaju aktuelnom stanju tehnologije.

Sa Vašim podacima postupamo u skladu sa zakonom. Takođe, tražimo da naši dobavljači i pružatelji usluga dostavljaju procene sigurnosti i dokazuju njihovu usklađenost sa važećim zakonima i industrijskim standardima.

Redovno pregledamo, nadograđujemo i ažuriramo radne postupke, poslovne procese i tehničke mere, kako bismo poboljšali Vašu privatnost i osigurali da se pridržavamo naših internih pravila.

Kako delimo Vaše podatke

ZEN CAR može Vaše lične podatke dostaviti trećim osobama u sledećim slučajevima:

 • Zbog ispunjenja zakonskih obveza, odnosno radi dostavljanja sudovima ili drugim nadležnim organima, ili zbog vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog ili drugog postupka;
 • Zbog zaštite prava, sigurnosti ili imovine Carwiza;
 • Zbog sklapanja i/ili izvršenja ugovora ili obrade transakcija s posrednicima, agencijama putem kojih ste stupili u kontakt ZEN CAR
 • Zbog sprečavanja ili ograničavanja štete koja bi mogla biti nanesena ZEN CAR-u;
 • u drugim slučajevima, pod uslovomom da ste dali svoj pristanak.

ZEN CAR će u svakom slučaju prilikom deljenja Vaših ličnih podataka sa trećim stranama istima zabraniti korišćenje Vaših ličnih podataka u različitu svrhu od one koja je ugovora, pritom će treću stranu obvezati na čuvanje poverljivosti ličnih podataka.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Lične podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih se lični podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu, voditelju obrade, čuvanje ličnih podataka. Lični podaci se mogu sačuvati na duži period, pod određenim propisanim uslovima, npr. u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom interesu.

U slučaju kada Vaše podatke obrađujemo uz Vašu saglasnost, ukoliko istu onemogućite, prestaćemo obrađivati vaše podatke i više ih nećemo upotrebljavati u date svrhe, ali to može da rezultira nemogućnost korišćenja nekih dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.

Molim da uzmete u obzir da Vaše podatke nećemo brisati u navedenim vremenskim intervalima, ukoliko je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih dospelih potraživanja ili ako je pokrenut drugi postupak, tada će lični podaci biti brisani po konačnom okončanju istog postupka, odnosno po zastarevanju potraživanja u skladu sa propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi.

Vaša prava
 • Pravo na pristup ličnim podacima – imate pravo pisanim putem, telefonski ili lično tražiti i dobiti informacije o ličnim podacima koji se na Vas odnose, a koje obrađujemo, pod uslovom da je Vaš identitet nesumnjivo utvrđen i dokazan.
 • Pravo na ispravljanje ili dopunu ličnih podataka – u slučaju ako su Vaši podaci netačni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili lično tražiti da se isprave ili dopune, davanjem dodatne izjave, pod uslovom da je Vaš identitet nesumnjivo utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih ličnih podataka i dužni ste obavestiti nas o svim relevantnim promenama ličnih podataka (promena imena/ prezimena, adrese i slično)
 • Pravo na brisanje ličnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se Vaši lični podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protiv važećih propisa ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada više nije moguće putem ličnih podataka identifikovati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu neophodni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahteva.
 • Pravo povlačenja saglasnosti u marketinške svrhe – imate pravo u svakom trenutku povući datu saglasnost za dostavu našeg marketinškog maila.
 • Pravo prigovora na obradu ličnih podataka putem legitimnog interesa Carwiza – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na Vaše interese pisanim putem ili lično na adresi sedišta naše firme. U tom slučaju dostavićemo Vam odgovor nadilaze li legitimni interesi naše kompanije Vaše interese i lične podatke neophodno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrade pravnih zahteva u kom slučaju će podaci i dalje biti obrađivani.
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom telu – imate pravo podneti pisanim putem ili lično na našoj adresi sedišta, kao i Agenciji za zaštitu ličnih podataka.
 • Pravo na prenosivost ličnih podataka – imate pravo zatražiti pisanim putem ili lično na adresi sedišta kompanije, da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju saglasnosti ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatskih postupaka.
 • Pravo na ograničenje obrade - imate pravo zahtevati pisanim putem ili lično na adresi sedišta naše kompanije privremeno blokiranje obrade ličnih podataka, pod uslovom da osporavate tačnost podataka, pa je navedeno nužno radi provere tačnosti podataka ili obrada nije dopuštena, a protivite se brisanju podataka, ako Carwizu ti podaci više nisu potrebni, a tražite ih radi ostvarivanja pravnih zahteva ili ako ste uložili prigovor i očekujete potvrdu Carwiza nadilaze li naši legitimni razlozi Vaše razloge.
Zloupotreba prava

Možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti da postupimo po zahtevu, ako su Vaši zahtevi neutemeljeni ili preterani, a posebno zbog njihovog učestalog ponavljanja.

Kontakt podaci

Ukoliko želite znati više o zaštiti ličnih podatka ili želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas kontaktirati na e-mail rezervacija@zencar.rs ili pozivom na broj telefona + 381 63 6336336